Древниот и Примитивен ред Мемфис и Мизраим е целосно во согласност со Основните Начела на Слободното Sидарство, како што се дефинирани во Уставот на Големата Симболичка Ложа. Редот не е замена, ниту „конкуренција“на Шкотскиот и Јоркширскиот -ритуал, и тој е потполно независна и суверена гранка на повисоките степени на масонеријата.

Масонството на античкиот и оригинален обред на Мемфис и Мизрајм е хуманитарна, филозофска, иницијативна и духовна институција која во основата мора да верува во Врховниот режим кој се нарекува и се повикува под името Големиот градител на сите светови или Големиот архитект на универзумот. Нема ограничување на слободата во потрагата по Вистината и таа им гарантира слобода на сите што го следат овој пат. Таа има за цел морално и духовно усовршување на човештвото и за таа цел ја пропагира филантропијата преку употреба на симболични и езотерични форми што можат да се откријат со иницијација.

Редот има за цел да ги направи Суверените мајстори слободни и независни со примена на Кралската уметност, на кои не им пречат предрасудите и тиранијата, страстите и незнаењето. Индивидуалноста и мислењето на другите се целосно почитувани. Редот е против секташтвото (што скоро претставува отфрлање на признавањето на „покорноста“бидејќи постојните Големи ложи во моментов се ограничени) и им пренесува на масоните чувство на хармонија и заедништво. Обредот бара почитување на законите на земјата во која се живее, како и посветеност на семејството и заедницата – ова се темелите на кои се издигнува Духовноста на редот на Мемфис и Мизрајм.

Аспирантите се целосно посветени на манифестирање на лични квалитети во профаниот живот, оние квалитети што извираат од суштинска природа што е прочистена со основните масонски учења и дело, и се надградува со внатрешно иницирање и осветлување преку прогресија низ степени на Мемфис и Мизраим. Езотеријата ја сочинува мислата, Егзотеричното ја содржи структурата. Егзотериката може да се научи, пренесе или даде, езотериката не може да се учи, не може да се дава или пренесува, „доаѓа од горе“.

Секој степен на Д.П.Р.M.M. дејствува на повеќе нивоа при добивање на Иницијации, како и асимилирање на степени на знаење и гноза. Во основа, може да се каже дека системот за пренос функционира  на четири основни нивоа што може да се спореди со Четирите кабалистички светови. Првото ниво на Делото вклучува обредно-медитативни дела на церемониите од секој степен. Степенот на „Сината“ложа во голема мера е условен од територијалноста и времето во кое се живее, така што има разни „варијации“. Самата „Сина ложа“треба да ја претставува сегашната состојба на

Сободното Sидарство , да ги пренесе основните лекции за симболиката на масонеријата со изразот на сегашноста, која подоцна се развива, но исто така „се одделува“ од самата симболика на „конструкцијата“. Од 4-ти до 33-ти степен претставува „филозофска“ елаборација на стекнато симболично знаење, но тие исто така одат подлабоко во „времето“ и опсегот во кој се избива масонското знаење. Редот ја донесе оваа структура на „Шкотскиот ред“со цел да се усогласи дејството и поврзаноста на египетскиот систем на труд со денешните особености на луѓето, општеството и цивилизацијата воопшто. Затоа, започнувајќи само со 33-ти степен и повеќе, започнува подетално учење за египетското знаење. Првото ниво на работа се церемониите, кои на физички план ги поврзуваат Иницијантите со египетското масонство што е само „одраз“ на знаењето што произлегува од иницијативниот тек што води кон „Егзодусот на денот“ Следното ниво, кое се „буди“ на секој степен, е суптилно-енергично – тоа се дела и активирање на „жешки точки“ („97 чакри“). За време на оваа активација, самото енергетско место соработува и влијанието на свесната концентрација се користи со „лозинки “, „свети зборови“и „знаци“ кои се точно дефинирани за секој степен.

Позицијата на „жариштето“ се наследува преку традицијата, „лозинките“ на степенот се отвораат и ја активираат „точката“, додека „светиот збор“ ја одредува самата состојба и ја поврзува рамнината на постоењето со човечката свест, која користи „знаци“ за да го насочи вниманието и присуствот на одредено ниво – степен на кој работи. Овој начин на работа проникнува во човечката свест на сите „четири“нивоа на разбирање и овозможува поцелосно поврзување и стабилизирање на реализацијата, т.е. постигнување на одреден „степен“. Од ова произлегува ослободувањето на човечкото разбирање кон суптилните, астрални региони на „постоење “, и секој степен може (и треба) да се збогати со Визијата. Ова се прави во текот на целиот процес на работа, со практика на „скрининг“и други медитации и размислувања за природата на степенот.

Древниот и примитивен ред на Мемфис и Мизраим не дава степени заради хиерархија, преку титулата му угодуваат на егото на иницираниот , но претставува вистинска духовна школа на египетски мистерии, ослободени од авторитативна структура, која ги проучува мистериите преку духовни експерименти, ритуали и искуства што ја откриваат вистинската природа на човекот и универзумот ,водејќи го до зедништвото  во „Заедницата на светците“ кои се вистински слуги на Големиот градител на сите светови.

Земајќи ги предвид сите постапки со кои иницијантите се подготвувале, зајакнувале и усовршувале пред да влезат во „Сувереното светилиште“, т.е. до самото влегување во полето на дејствување на египетскиот обред било извршено фино усогласување на Душата со мудроста, што од ова ниво дава поголема сила и убавина на целото искуство на масонеријата – Пирамидата на осветлувањето на човекот и цивилизацијата.

1º-3º Д.П.Р.М.М. – Симболичното знаење за аспектите и значењето на Дрвото на животот се дава преку учење за конструкцијата како нај материјална форма на активност. Мајсторите Масони се само кандидати за вистинско духовно напредување.

4º-33º Д.П.Р.М.М. – Филозофска разработка и примена на индивидуата и општеството на целото Дрво на животот. Почетниците во Вистинскиот поредок мора да се усогласат со личните и општите природни принципи и подлабоко да се нурнат во знаењето и поврзаноста со масонската струја, ќе постигнат суптилна врска со заедничката свест – „егрегор “. Поларитетите доведуваат до спознавањето на значењето на Крстот, кој е соединување-унија. Отворањето на Окото доаѓа со помош на Боговите, а не на луѓето.

34º-43º Д.П.Р.М.М. – Десет сефирот на дрвото на животот; Тие се занимаваат со мистериите на светилиштето во кое се содржани и собрани знаењето и мудроста од антиката. Светилишта кои раѓале религии и учења. Живеењето во заедницата на богови – Масон тука станува вистински ученик на повисоките духовни мистерии. Будење на духовните центри внатре во човекот – потенцијали на еволуцијата.

44º-66º Д.П.Р.М.М. – 22 патеки на Дрвото на животот; врски со изворите на Гноза во регионите на Зодијакот и планетата Земја. Ширење на свеста во сите правци на проширување на Универзумот. Кулминацијата е осветувањето и поврзаноста со Гностичката црква.

67º-74º Д.П.Р.М.М. – Осумкратна врска со зраците на Сириус. Вознесението на душата. 75º-95º Д.П.Р.М.М. – Поларитети на Сефирот на дрвото на животот. Концентрација на највисоките мистерии на коренските религии.

95º – Тој се занимава со вистинските учења на Египет -Мизраим и Мемфис. Топење и палење на последните остатоци од нечистотијата и приврзаност кон било што друго освен Вистина и Светлина. Слободен лет внатре во јајцето на духот.

96º – Национален поглавар како фокусна точка на локалната мистерија Моди.

97º – Меѓународен поглавар – врска со тајните мајстори.

98º – Таен поглавар и водич – Медијатор на Гнозис ММ Чувари на универзалната религиja

99º – Вистински и скриен поглавар на сите наредби.

Степените над 95 ги сочинуваат Вистинските Илуминати.