Духовниот развој е некомпатибилен со авторитарните структури.Историски и искуствено е докажано дека властите – лидерите, гуруата, „мајсторите“ отсекогаш биле крут столб на хиерархискиот систем што го практикувале.

Дефинитивно е јасно дека со развивање на човечкиот ум и разгледување на личните, индивидуалните и општите човечки можности и слободи, авторитетната структура не секогаш претставува најдобар пристап кон духовниот развој.

Секој навистина треба да го најде најповолниот начин на личен духовен развој, и ако тоа не е строго дефинирана структура, произлегува дека мора да има слобода од „авторитативната структура “. Овој начин на духовно истражување и работа има свои принципи, концепти и „хиерархија “, но не наметнува обврски и особено не претставува закана за егзекуција и покорност. Научниот илуминизам бара недогматски, експериментален пристап.Самиот израз „Научен илуминизам“ подразбира дека постои одреден систем на знаење, одредени содржини што се веќе познати и кои се дадени како Теорија, што е дополнето со одреден систем на пракса.

Научниот пристап подразбира научна методологија, не слепо следење, догматизам и стекнување знаење засновано врз верувања и обврски за учење. Научниот пристап кон работата вклучува дефинирање на почетните точки – претходно знаење, утврдување на теоријата, утврдување на целта на истражувањето, наоѓање на истражувачки методи и принципи, спроведување на работата на „експериментирање“ со теорија и пракса и собирање искуства и информации за претпријатија, дела и истражувања и изразување на заклучоци кои претставуваат Увид, т.е. Осветлување во однос на претходната состојба на знаење и спроведениот метод на научно истражување.

Иако постојат хиерархиски дефинирани системи и комплексни учења и знаења што ги собравме и на кои ни беше даден пристап, ние не ги прифаќаме овие системи A PRIORI како фактички точни и несомнено непроменливи. Значењето на научниот илуминизам е „Гноза“- затоа, не coбирање на знаење (интелектуално и ментално), туку реализацијата и искуството на

Директното искуство на „Вистината“, што во својата основна и реална природа го претставува тоа знаење. Овој начин на работа е во согласност со старото мото на алхемичарите: „Solve et Coagula“ – каде „Solve“ е процес на анализа, т.е. само научно истражување, а „Coagula“ е Синтеза на истражување и стекнати знаења и искуства кои се Илуминација-Осветлување.Слободните заедници поврзани во слободното општество ќе бидат реализација односно остварување на овој Нов Еон. Времињата се менуваат, така луѓето и нациите прифаќаат различни социјални и морални норми, детерминанти на однесувањето, животот, религиозноста.

Досега видовме и разбравме дека одредени структури влијаат на духовниот развој, а други не – мора да го оставиме на личен избор и на секое поединечно суштество – маж и жена да утврдат сами и да прифатат сами, преку разбирање на нивната природа Духовна работа за „придружување“. Комплексноста на современото живеење и обврските во „световниот свет“обезбедуваат различни можности, но исто така и ограничувања во домените на наоѓање на оние луѓе со кои може да се спроведе сличен или ист начин на духовност. Исто така, постои поголема слобода на комуникација и поотворени канали на знаење. Ограничувањата на обврските, послушноста и слепите верувања се окови на секоја слобода. На луѓето мора да им се дозволи да не бидат обврзани со крутата структура и строгите одредници на системот. Секој треба да ја следи својата Волја, чувствувајќи низ што, кога и каде се појавува сјајот на личната љубов. Заедниците на истомислениците треба да бидат потполно слободни да спроведуваат Научен илуминизам на начини на кои тие можат самостојно да ги осмислат и усогласат преку толеранција.

Територијалните одредници на „масонските“ покорности и големите ложи од страна на државите, тврдењата на некои „духовни“ организации и движења дека се супериорни во однос на целото човештво се небулозни изјави и креации и автоматски предизвикуваат сомнежи во квалитетот на манифестацијата – што треба да се карактеризира (не со патење) со Радост и задоволство од работата и заедничкото духовно живеење. Ние овозможуваме, ние не водиме. Ние ја извршуваме работата, без да бараме завети или членарина, ниту обврзувачки со догматски верувања. Ние поседуваме одредено знаење, кое го собравме заради лично осветлување, но истовремено преку знаење имаме разбирање дека ни треба и мора да го споделиме ова знаење со оние кои се заинтересирани, подготвени, љубопитни и имаат намера да живеат и да го сторат тоа. Како што вели едно од основните учења дека „Секој маж и секоја жена се sвезда“ (како претстава за суштината  7 значењето на алатките на масонската „Либеле“) со тоа ја поништивме секоја хиерархиска ароганција и „надмоќ“ на авторитетот како што постоеше во претходните времиња.

Бидејќи веќе собравме знаење, можеме во поголема или помала мера да им овозможиме на другите да го сторат тоа за себе, а со тоа истовремено да станеме понатамошни пренесувачи на Гноза и Илуминација во светот. На овој свет навистина му треба повеќе илуминации, постојат многу ограничувања и воздржаност на слободите, па луѓето со малку “повеќе зрели” разбирање за потенцијалите на живеењето Слобода сугерираат дека духовната работа треба да се врши на тој начин, многу либерално, удобно, бесплатно. Одиме заедно за да работиме, а не да ни служат и да ни се поклонуваат како „авторитети“. Ако служите или следите водач, гуру или учител-мајстор, спасител, месија – дали сте лојални на духовното, божественото? Не, тоа е пренасочување и нарушување на „перцепцијата“во духовноста.

Структурата и хиерархијата на знаење и сознание за природата на Универзумот и Човекот е постоечка, но не како состојба, туку како природна состојба на постоење. „Спасот“ не доаѓа преку друг – кој го негира тоа ја насочува вашата енергија и свест да се приврзете кон Егото на тој „авторитет“ лишувајќи ве од слобода – слободата да изберете и да живеете што и да сфатите дека  е во хармонија со вашата Вистинска Природа. Дали плаќате за часови за знаење, поуки, иницијации, членарина? Дали мислите дека во светот, животната средина и универзумот немат безусловен извор на Духовна мода до кој можете слободно да пристапите и неограничена моќ без да „обештетите“некој што ќе ви го „пренесе“? Дали сте обврзани со Заветот? Ако се посветите на себе си, тоа е за целите на вашето спознавање, ако сте му ветиле на некој друг тоа е ограничување и ропство.

„Духовниот развој е некомпатибилен со авторитарните структури“- гледаме каков е светот, духовните / религиозните структури не ги овозможија и реализираа принципите на развој и универзални слободи, како и спроведувањето на човековите права за повеќето жители на оваа мала планета. Затоа, авторитативните структури се докажуваат дека се нефункционални и бескорисни – и тие треба да бидат отфрлени (свесни за тоа што претставува сето ова и носи со себе). “Научниот  Илуминизам  бара недогматски, експериментален пристап” – слепата вера и лојалноста кон авторитивните  верски објекти не донесе просветлување во светот, човештвото е растргнато меѓу секти (која преку финансиски, политички и верски “мод”, наметнуват власт на силата , а не  на  Духот ). Сектите што се вградија во масовни религиозни деноминации, и покрај одредени елементи што може да се сфатат како разумни, квалитетни и значајни сфаќања на духовноста, доведоа до цивилизациски отстапувања – докажувајќи дека догмите што ги дефинираат не се духовни и дека треба да има слобода во личнита и заедничка религиозност преку различни начини на знаење. Може да сватиме дека, „Слободните заедници поврзани со слободното општество ќе бидат реализација на овој нов ЕОН“ – ограничувања на држави,  корпорациски конгломерати, робување на ограничувања и поделба на „народите“, „националности“, „племиња“, „граѓани“ ги лишува луѓето од поимот дека ние сите заедно Луѓето на Земјата – планета која  не постави измислени егоистички политички-финансиски-културолошки-морални одредници, туку

Природни, и покрај тоа, луѓето од оваа цивилизација се лишени и ограничени во разбирањето и живеењето дека тие се „sвезди“. Дали ми верувате? Не никако! Мора да разберете дали сето ова одговара на вашите сфаќања, дали преку овие зборови ќе почувствувате поголема слобода или дали ова ви ги одзема можностите за духовно и религиозно лично остварување. Можеме ли да ви овозможиме да стекнете одредено знаење – всушност е докажано, научно проверено. Дали ве „водиме“- тоа би било ограничување, доколку сакаме да ве обврземе да бидете наши „следбеници“. Ние тврдиме дека нашето „Движење на Конгрегацијски Илуминизам“ги претставува и спроведува сите овие идеи и принципи, за да овозможи здрав, разумен и духовен живот, во рамките на луѓето и во заедниците, што може да постои во сите избрани врски и слободи. Дали треба да ни платите нешто за сето ова? Ви благодарам многу, ние го сторивме тоа од личен интерес и задоволство да ви ги пренесеме верувањата што доаѓаат од Илуминацијата дека слободата што ја живееме е полна со среќа и задоволство во споредба со она што го гледате во вашето опкружување и е предизвикано од други постојни начини на живеење. Може да се каже дека Конгрегацискиот илуминизам (практикуван од членовите на „Античкиот и Древен ред на Мемфис-Мизраим“ и други гностички заедници, групи и ложи) води над сваќањето  дека Сè страда, до сознанието дека сè може да биде и е радост.